Abdul Kalam Quote 13

“विजेताहरू ती हुँदैनन् जो कहिल्यै असफल हुँदैनन् तर तिनीहरू हुन्छन जसले कहिले पनि हार मान्दैनन् ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.