Abdul Kalam Quote 14

“शान्तिमय जीवनका लागि दुई नियम: असफलताको निराशा कहिले पनि हृदयमा जानु हुँदैन, र सफलतामा अहंकार कहिल्यै दिमागमा जानु हुँदैन।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.