Abdul Kalam Quote 17

“यदि तपाईं असफल हुनुभयो भने पनि कहिले हार नमान्नुहोस् किनभने असफलको अर्थनै “शिक्षामा पहिलो प्रयास” हो।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.