Abdul Kalam Quote 22

“खाली पकेटले तपाईंलाई जीवनमा लाखौं चीजहरू सिकाउँछ, तर भरी पकेटले तपाईंलाई लाखौं तरिकाले बिगार्दछ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.