Abdul Kalam Quote 8

“मानिसको जीवनमा कठिनाइहरू हुनु आवश्यक छ किनकि ति चिजहरु सफलताको आनन्द लिन आवश्यक छन्।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.