Alan Kay Quote 1

alan kay quote in nepali

“भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका यसलाई आविष्कार गर्नु हो।” – Alan Kay

Leave a Comment

Your email address will not be published.