Albert Einstein Quote 13

“विगतबाट सिक्नुहोस, आजको लागि जिउनुहोस, भोलिको लागि आशा राख्नुहोस। महत्त्वपूर्ण कुरा, कहिले पनि प्रस्न गर्न नछोड्नुस।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.