Albert Einstein Quotes 5

“म अन्तर्ज्ञान र प्रेरणामा विश्वास गर्दछु। म कहिलेकाँही सही छु जस्तो लाग्छ। मलाई थाहा छैन म हुँ।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.