Arthur Ashe Quote 1

just do it quote in nepali

“तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहि बाट सुरु गर्नुहोस् । जे छ, त्यहि प्रयोग गर्नुहोस् । जे गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहि गर्नुहोस् ।” – Arthur Ashe

Leave a Comment

Your email address will not be published.