B.P. Quote 1

“मानव मनभित्र एउटा यस्तो गुण हुन्छ, जसले उचित–अनुचित जुनसुकै कारणले भए पनि कसैले भोग्नुपरेको दुःख प्रति प्रायजसो उदासित रहँदैन।” – B.P. Koirala

Leave a Comment

Your email address will not be published.