B.P. Quote 2

“भविष्य केवल मानिसका लागि हुन्छ । ईश्वर वा जनावरका निमित्त होइन, ईश्वर र पशुहरुका लागि भोलि भन्ने कुरै हुँदैन ।” – B.P. Koirala

Leave a Comment

Your email address will not be published.