B.P. Quote 3

“गाउँलेलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि विकास, विकास होइन ।” – B.P. Koirala

Leave a Comment

Your email address will not be published.