Bill Gates Quote 14

“हामीले यस्तो पुँजीवादका पक्षहरू बनाउने उपाय खोज्नुपर्दछ जसले धनी मानिसलाई गरीबहरूको पनि सेवा गर्न लगाउँछ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.