Bill Gates Quote 2

bill gate quote in nepali

“म गाह्रो काम गर्न को लागी अल्छी मान्छे छान्छु। किनकि अल्छी मान्छेले त्यो काम गर्न सजिलो तरीका भेट्टाउनेछ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.