Bill Gates Quote 20

“मौसम परिवर्तन एक डरलाग्दो समस्या हो, र यसलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्नु आवश्यक छ। यो एक ठूलो प्राथमिकतामा पर्न योग्य छ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.