Bill Gates Quote 6

“हामीले गरिबमा लगानी गर्दा भविष्यलाई दिगो बनाउँदछौं, उनीहरूको कष्टमा आर्जन गरेर हैन।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.