Menu Close

Category: Blog

Tamu Lhosar, Gurung Lhosar, (तमु ल्होसारको जानकारी)

tamu lhosar, gurung lhosar

तमु ल्होसार भनेको गुरुङ समुदायले मनाउदै आएको महान चाड हो। यो चाड गुरुङ जातिहरुको लागी नयाँ बर्षको रुपमा मनाउने हुनाले, निकै महत्वको चाड मानिन्छ।