tamu lhosar image

Blog Post (ब्लग पोस्ट)

Tamu Lhosar, Gurung Lhosar (तमु ल्होसारको जानकारी)

तमु ल्होसार भनेको गुरुङ समुदायले मनाउदै आएको महान चाड हो। यो चाड गुरुङ जातिहरुको लागी नयाँ बर्षको रुपमा मनाउने हुनाले, निकै महत्वको चाड मानिन्छ।
Full Post