Buddha Quote 1

“विगतमा नबस्नुहोस्, भविष्यको सपना नदेख्नुहोस्, वर्तमान क्षणमा दिमागलाई केन्द्रित गर्नुहोस्।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.