Buddha Quote 4

“हामीलाई हामि आफैले बाहेक कसैले पनि बचाउँन सक्दैन। हामी आफैंले आफ्नो बाटोमा हिड्नै पर्छ।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.