Colin Powell Quote 1

colin powell quote in nepali

“सफलताको कुनै रहस्य छैन। यो त तयारी, कडा परिश्रम र असफलताबाट सिक्ने परिणाम हो।” – Colin Powell

Leave a Comment

Your email address will not be published.