Confucius Quote 3

“तपाई नरोकिएसम्म, तपाई कत्ति बिस्तारै अघि बढ्नुभयो भन्ने कुराले केहि फरक पार्दैन।” – Confucius

Leave a Comment

Your email address will not be published.