Dashain Wish 6

“चंगा चैट, रमाइलो भेट,
खसीको रेट, मासुको प्लेट,
जुवाको खाल,मासुले भरिएको थाल,
यो ७७ सालको दशैं बबाल।”