Dashain Wish 9

“हट्यो सारा हिलो मैलो, हरायो पानीको वर्षा,
भवानीको भयो पूजा, चल्यो आनन्दको चर्चा,
जहाँ जाउँ उतै भन्छन्, दशै आयो दशै आयो,
यही आनन्द चर्चाले सबै संकट बिर्सायो,
दशैंको सुभकामना! दशैंको सुभकामना! “