Fact 2: NepaliMoney

fact about nepali money

नेपाली पैसा बाट पैसा कमाउने तथ्य: के तपाईंलाई थाहा छ कि नेपाली पैसा बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ। एउटा अनलाइन किनमेल गर्ने ठाउं ebay मा हाम्रो नेपाली पैसा पनि धेरै मूल्यमा बिक्रि भैरहेको छ। तर जस्तो पाए तेस्तै पैसा भने त्यहाँ राख्न पाउन। येदि तपाईंसंग धेरै पुरानो पैसा जहाँ हाम्रा पुराना राजाका तस्बिर थिए अथवा निकै पहिले चलन चल्तीमा आएको तर अहिले नचल्ने अथवा पैसामा भएको पहिचान नम्बर अरुमा हुने भन्दा भिन्न जस्तै ५५५५५५ अथवा अरु छ भने, तपाईं पनि आफ्नो पैसा बेच्न राख्न सक्नुहुन्छ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.