Facts in Nepali

Facts in Nepali (Did You Know?)

Amazing facts, interesting facts, All facts in Nepali language.

seven number related facts in nepali

Fact 7: Seven Related Facts

सात नम्बरसंग जोडिएका केहि तथ्य हरु: १०% मानिसहरुले आफ्नो लक्की नम्बर ७ बताउँछन । इन्द्रेणीमा…

Read the full Fact
fact about dejavu feelings

Fact 6: Deja Vu

कहिलेकाँहि हामीलाई अहिले भइरहेको कुरा पहिलेनै अनुभव गरिसकेको लाग्छ । त्यस्तो अनुभवलाई Deja Vu भनिन्छ…

Read the full Fact
fact about nepali movie

Fact 5: Nepali Movie Facts

नेपाली चलचित्रको केहि तथ्य हरु: नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र सत्य हरिस्चन्द्र लाई मानिन्छ। यो चलचित्र…

Read the full Fact
facts about twins in nepali

Fact 4: Twins Fingerprint

जुम्ल्याहा बारेमा तथ्य: धेरै जसो जुम्ल्याहाहरु सबै रुपमा सम्मान देखिन्छन। उनीहरुको जिनको ढांचा पनि पुरै…

Read the full Fact
fact about newzeland longest place name in nepali

Fact 3: Places

एक ठाउँको रोचक तथ्य: New Zealand को एक ठाउँको नाममा बिश्व कीर्तिमान रहेको छ। त्यो…

Read the full Fact
fact about nepali money

Fact 2: NepaliMoney

नेपाली पैसा बाट पैसा कमाउने तथ्य: के तपाईंलाई थाहा छ कि नेपाली पैसा बेचेर पैसा…

Read the full Fact
facts about dream

Fact 1: Dream

सपनाको केहि तथ्य हरु: सपना देखेको मान्छेलाई आफुले पुरै जिबननै देखेको जस्तो लाग्छ। तर बस्ताबमा…

Read the full Fact