Menu Close

Facts in Nepali (Did You Know?)

Amazing facts, interesting facts, All facts in Nepali language.

seven number related facts in nepali

Fact 7: Seven Related Facts

सात नम्बरसंग जोडिएका केहि तथ्य हरु: १०% मानिसहरुले आफ्नो लक्की नम्बर ७ बताउँछन । इन्द्रेणीमा ७ रँगहरु हुन्छन ।हप्तामा ७ दिनहरु हुन्छन । सँगीतमा ७ नोटहरु हुन्छन । ७ ताराले बनेको नक्षत्र saptarishi रहेक…
fact about dejavu feelings

Fact 6: Deja Vu

कहिलेकाँहि हामीलाई अहिले भइरहेको कुरा पहिलेनै अनुभव गरिसकेको लाग्छ । त्यस्तो अनुभवलाई Deja Vu भनिन्छ । यो कुनै नौलो कुरो होइन। धेरै मानिसहरुलाई यस्तो अनुभव भएको हुन्छ। अझ १५ देखि २५ उमेरको मानिसहरुला…
fact about nepali movie

Fact 5: Nepali Movie Facts

नेपाली चलचित्रको केहि तथ्य हरु: नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र सत्य हरिस्चन्द्र लाई मानिन्छ। यो चलचित्र १९५९ मा भारतको कलकत्ता सहर बात निमार्ण गरिएको थियो। त्यति बेला नेपाली चलचित्रको ज्ञान कसैलाई नभयपनि…
facts about twins in nepali

Fact 4: Twins Fingerprint

जुम्ल्याहा बारेमा तथ्य: धेरै जसो जुम्ल्याहाहरु सबै रुपमा सम्मान देखिन्छन। उनीहरुको जिनको ढांचा पनि पुरै रुपमा उस्तै देखिन्छ। सबै कुरामा समानता भएपनि, उनीहरुको फिंगरप्रिन्ट भने फरक हुन्छन। उनीहरु आमाको…