Father Birthday Wish 1

” बाबा, तपाईंले मलाई जीवनमा धेरै अनमोल चीजहरू दिनुभयो र म त्यसको लागि सँधै आभारी छु। तपाईंको विशेष दिनमा तपाईंलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.