Father Birthday Wish 5

“बुबा, जन्मदिनको शुभकामना! तपाईंले मलाई धेरै कुराहरु सिकाएर मलाई आज आफ्नो खुट्टामा उभिन काबिल बनाउनुभयो। तपाइको सल्लाह सुझाबको खाँचो मलाई जीवन भर रहिरहनेछ। जन्मदिनको धेरै धेरै, कहिले पनि नसकिने शुभकामना ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.