Francis of Assisi Quote 1

impossible quote in nepali

“के गर्न आवश्यक छ, त्यस बाट सुरु गर्नुस । अनि के गर्न सम्भव छ, त्यो गर्नुस । बिस्तारै तपाईंले असम्भव पनि गरिरहनु भएको हुनेछ ।” – Francis of Assisi

Leave a Comment

Your email address will not be published.