Friends Birthday Wish 10

“जन्मदिनको शुभकामना मेरा प्रिय मित्र । चहकिलो रंग जसरी तपाईंको जीवन रंगीयोस र तपाईंको जिवन सँधै खुशीले भरियोस ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.