Friends Birthday Wish 11

“मैले राम्ररी चिनेको सबै भन्दा राम्रो साथीलाई, खुशीको साथ जन्मदिनको न्यानो शुभकामना छ ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.