Friends Birthday Wish 12

“अर्को वर्ष, फेरी अर्को चुनौती, मेरो साथि । तर तपाई जहिले पनि मुस्कुराइरहनु पर्दछ र जीवनमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्दछ, र सबै कुरा ठीक हुन्छ । जन्मदिनको शुभकामना ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.