Friends Birthday Wish 15

“मैले भेटेको व्यक्तिहरु मध्य सबैभन्दा राम्रो व्यक्तिलाई जन्मदिनको शुभकामना । यो वर्ष अझ रमाइलो होस् ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.