Friends Birthday Wish 16

“सबै भन्दा राम्रो उपहार मित्रताको उपहार हो । त्यसैले मैले तपाईंको जन्मदिनको उपहार त्येही ल्याए । चिन्ता नलिनुहोस् … तपाइको लागि वास्तविक उपहार पनि लेराको छु ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.