Friends Birthday Wish 19

“तपाईंले विगतमा फैलाउनु भएको खुशीहरु आज तपाइलाई फर्केर आवोस । तपाइलाई जन्म दिनको शुभकामना ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.