Friends Birthday Wish 20

“मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीलाई जन्मदिनको शुभकामना । तपाईं सबै अद्भुत चीजहरूको योग्य हुनुहुन्छ । तपाईं शुद्ध आत्मा हुनुहुन्छ, र तपाईं सबैभन्दा ठूलो मन छ ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.