Friends Birthday Wish 21

“जन्मदिनको शुभकामना । तपाइँको विशेष दिनको प्रत्येक पल त्यस्तै खुशीले भरिओस जुन तपाईं अरूलाई दिनुहुन्छ ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.