Friends Birthday Wish 22

“म तपाईंलाई दुनियाँको सबै माया र खुशीको कामना गर्न चाहन्छु, तपाईं सबै चिजको योग्य हुनुहुन्छ । जन्मदिनको शुभकामना मित्र ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.