Friends Birthday Wish 30

“हामीले एक अर्कासँग कति धेरै कुराहरु शेर गरेका छौं, र आशा छ कि तपाईंलाई थाहा छ, म कति कदर गर्दछु । म आजको दिन र तपाईको लागि कृतज्ञ छु ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.