Friends Birthday Wish 31

“साथी त्यो हो जससँग म खुशी बाड्छु, तर सबैभन्दा मिल्ने साथी त्यो हो जससँग म दुख पनि बाड्न सक्छु । मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीलाई जन्मदिनको शुभकामना ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.