Friends Birthday Wish 34

“मलाई संधै सुनी दिएकोमा धन्यबाद । म, तिमीलाई मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीको रूपमा पाएकोमा धेरै भाग्यशाली छु । आफ्नो जन्मदिनको खुलेर मजा लिनुहोस् । “

Leave a Comment

Your email address will not be published.