Friends Birthday Wish 35

“तपाईं जस्तो विशेष साथीले आज मात्र होइन, हरेक दिन संधै अद्भुत आशिष्‌हरूको योग्य हुनुहुन्छ । जन्मदिनको शुभकामना, तपाईको सबै इच्छा पूर्ण होस् ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.