Friends Birthday Wish 5

“जन्मदिनहरू हरेक बर्ष आउँछन्, तर तपाईं जस्तो साथीहरू जीवनमा एक पटक मात्र आउँछन् । तपाई मेरो जीवनमा आउनुभएकोमा म खुसी छु । तपाईको विशेष दिनको शुभकामना ।”