Friends Birthday Wish 6

“तपाईंको साँचो मित्रताको लागि म कृतज्ञ छु । आशा छ तपाईंको जन्मदिन अद्भुत हुनेछ किनकि तपाईं मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हुनुहुन्छ ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.