Friends Birthday Wish 7

“म वचन दिन्छु कि तपाईको हरेक जन्मदिनमा मैनबत्तीहरू फुक्ने क्रममा, म तपाईंको नजिक, हुन्छु । जन्मदिनको शुभकामना साथी ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.