Friends Birthday Wish 8

“मलाई आशा छ कि तपाईंको जन्मदिन, केक जत्तिकै मीठो हुन्छ । र तपाइको पछिको वर्षहरु पुरै आनन्दले भरिनेछ ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.