Friends Birthday Wishes 13

“राम्रो साथीहरु पाउन निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यस विशेष दिनमा, म तपाईंलाई थाहा दिन चाहान्छु कि तपाईंको मित्रता मेरो लागि कत्तिको अर्थपूर्ण छ। जन्मदिनको शुभकामना मित्र ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.