Gaur Gopal Das Quote 12

“परिवर्तनलाई स्वीकार्नु र अघि बढ्नु भनेको बुद्धिमानिको र परिपक्वताको संकेत हो।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.