Gaur Gopal Das Quote 19

“तपाइँले आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिरको कुरा परिवर्तन गर्न खोज्नु भनेको, आफ्नो टाउको पिटेर पर्खाल सार्न खोज्नु जस्तै हो। पर्खाल सर्दैन; तपाईको टाउकोमा चोट मात्र लाग्छ। त्यसैले परिवर्तन गर्ने नमिल्ने कुरालाई परिवर्तन गर्न खोजेर आफैलाई चोट पुर्याउने काम नगर्नुहोस ।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.