Gaur Gopal Das Quote 6

“यदि तपाईं वास्तवमै कति धनी हुनुहुन्छ भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने, एक थोपा आँसु झार्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि कति हातहरु त्यो आँसु पुछ्न आउंछन्।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.