Helen Keller Quote 2

happiness quotes in nepali

“जब खुसीको एउटा ढोका बन्द हुन्छ, अर्को खोलिन्छ; तर प्रायजसो हामी बन्द ढोकामा यति लामो समय हेरिरहन्छौ कि हाम्रो लागि खुलिएको अर्को ढोका हामी देख्न सक्दैनौ ।” – Helen Keller

Leave a Comment

Your email address will not be published.